Ανακαλύψτε τους πελάτες σας, Μετατρέψτε το χώρο σε επιχειρηματική γνώση

Περισσότερα από το 80% των δεδομένων που διαχειρίζεται μια επιχείρηση έχουν γεωγραφική πληροφορία και παραμένουν αναξιοποίητα. Γι'αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία χαρτογράφησης της αγοράς σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Παρέχουμε ενημερωμένη και στοχευμένη πληροφόρηση στην εύρεση δυνητικών πελατών και την επιχειρηματικότητα για τη σύγχρονη επιχείρηση, συνδυάζοντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές με τη δύναμη των GIS.

slider

Εντοπίστε τους πελάτες σας.

Γνωρίστε την αγορά και τον ανταγωνισμό.

Σχεδιάστε με γεωγραφικά κριτήρια.

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής σας

Σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς μιας περιοχής με λεπτομερείς χάρτες και reports. Σας βοηθάμε να ανακαλύψετε επιχειρηματικές ευκαιρίες και να οργανώσετε στοχευμένα τη στρατηγική marketing.

Χαρτογραφούμε τις ανάγκες σας και συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας προκειμένου να βρούμε τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στην επιχείρηση σας.

Απόλυτη γνώση της αγοράς και του γεωγραφικού χώρου οδηγούν στην επιλογή των κατάλληλων πελατών και στρατηγικών.

features
promotion

Οφέλη

Στοχεύστε τους πελάτες σας

Εντοπίστε Ποιοι είναι και Πού βρίσκονται οι πελάτες που θέλετε να επικοινωνήσετε και αποκτήστε πιο στοχευμένες ευκαιρίες για πωλήσεις.

Μειώστε τα κόστη

Εξοικονομείστε χρόνο από την ανάλυση με υπολογιστικά φύλλα και πίνακες και οργανώστε τη στρατηγική marketing στοχευμένα στη γεωγραφική περιοχή που επιθυμείτε.

Ανακαλύψτε ευκαιρίες

Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς μιας περιοχής μέσα από το γραφείο σας και ανακαλύψετε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Σχεδιάστε ολοκληρωμένα

Αναλύστε περιοχές εξυπηρέτησης και πώλησης, με γεωγραφική τμηματοποίηση της αγοράς, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ανάπτυξη του δικτύου σας.

Ξεκλειδώστε τις πραγματικές δυνατότητες των δεδομένων σας

Sociodemographics

Συγκεντρώνουμε όλα τα διαθέσιμα κοινωνικά και πληθυσμιακά δεδομένα από δημόσιες πηγές, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Geo Data

Χαρτογραφούμε περιοχές και ενημερωμένα σημεία ενδιαφέροντος, παρουσιάζοντας το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας περιοχής.
Μετατρέψτε το χώρο σας σε επιχειρηματική γνώση.

Business data

Παρουσιάζουμε το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας περιοχής. Δείτε πού βρίσκεται και πώς αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός.
Αναλύστε το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Customers

Απεικονίζουμε το πελατολόγιο σας σε χάρτη και σας παρουσιάζουμε τις περιοχές στις οποίες έχετε ισχυρή παρουσία και πού χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα.
Αποκτήστε αποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

services
faq
Frequently Asked Questions

Είναι κατάλληλο για εμένα ;

Σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τους δυνητικούς πελάτες τους, να δουν την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας περιοχής, να οργανώσουν περιοχές πώλησης των προϊόντων τους και να σχεδιάσουν την εγκατάσταση μιας νέας δραστηριότητας.

Σε δίκτυα franchise που χρειάζεται να σχεδιάσουν στοχευμένα την εγκατάσταση ενός νέου καταστήματος, σύμφωνα με μοντέλα χωροθέτησης και γεωδημογραφικά κριτήρια.

Σε ασφαλιστικά γραφεία που επιθυμούν να προωθήσουν στοχευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των πελατών τους και το δημογραφικό προφίλ της κάθε περιοχής.
Get In Touch

Είμαστε εδώ
για εσάς.

Mail Here
info@actgeo.gr
Call Here
697-4993735